dimecres, 28 de setembre de 2016

3er. aniversari

Avui, 28 de setembre, fa tres anys que Insolàfrica va obrir les portes de l’escola d'infermeria. El juny del 2011 varem legalitzar els estatuts, i va ser llavors quan varen començar els tràmits de paperassa en els registres necessaris, els permisos a Camerun i el treball dia a dia de la construcció fins a la data esmentada.
Estem orgullosos de la feina ben feta i esperem poder continuar en la mateixa línia en el nostre segon projecte: Els Centres de salut. Tot i que tenim clar que encara falta una aula i la biblioteca a l’escola.

Volem donar les gràcies a tots els socis i col·laboradors que han fet possible aquesta gran tasca i esperem poder continuar tenint-la.  

dilluns, 26 de setembre de 2016

centre de salut -1

Bon dia a tothom,
Avui us volem ensenyar on estarà ubicat el primer centre de salut d'Insolàfrica.
Són dues edificacions que juntes fan forma de "U".
Llogat a la Diòcesis de Kribi.
Ara falta finançament, per poder fer els arranjaments, equipaments .....


divendres, 23 de setembre de 2016

repassant exàmens

Ahir dia 22 de setembre, professors i personal del "Ministère de la formation et l'emploi" repassant els examens dels alumnes d'auxiliar d'infermeria. Pràcticament tothom aprovat, tot un èxit!


dijous, 22 de setembre de 2016

presentació treballs finals d'auxiliars

Els alumnes d'auxiliar d'infermeria durant dos dies han fet la presentació dels seus treballs. Representa la fi del curs i la seva graduació, tot i que han d'esperar les notes de demà.


dilluns, 19 de setembre de 2016

article 9nou

Article que surt avui dia 19 de setembre al 9Nouresum executiu 2 projecte

Properament posarem en marxa la campanya pel nou projecte!!!!!!SISTEMA  INTEGRAL D’ATENCIÓ EN SALUT FAMILIAR I COMUNITARIA PER A LA POBLACIÓ DE KRIBI, CAMERUN

La zona d’actuació es centra al Camerun, Departament de l’Océan, a la Regió Sud del país.. Arrondissement de KRIBI. EBOMÉ. La població de la ciutat de Kribi és aproximadament  de 94.000  persones.

Département
superfície
Pop(2005)
Densité

Ville
Pop(2005)
Masculin
Féminin
Océan
11 280
179 093
15,9

Kribi
93.246
47.057
46.189
BUCREP, 3ème RGPH Volume 3 – Tome 3 Projections démographiques, 2010), p = projection

Insolàfrica està reconeguda com ONG estrangera amb permís de treball pel Ministeri de l’Interior de Camerun. A Espanya, Insolàfrica està reconeguda pel ACCD (Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament), AECID (Agencia Española de Cooperación y Desarrollo), i actualment en tràmit la Declaració d’Utilitat Pública per part del Ministeri de l’Interior amb número de registre 30000220426 i data 22/10/2015.
Insolàfrica té com objectiu compartir, treballar i col·laborar amb la població camerunesa en tots els àmbits de la salut tenint en compte el context socioeconòmic de la regió de Camerun on treballa. Les seves àrees d’actuació són les següents:
-       Formació de professionals de la salut, principalment professionals d’infermeria.
-       Millora de les infraestructures i de l’assistència sanitària a la regió de l’Océan, concretament a Kribi.
-       Promoció de la salut i la prevenció de malalties amb alta prevalença a la regió de l’Océan.

Per  la presentació d’aquest projecte , Insolàfrica es basa en l’èxit obtingut amb la implantació del què ha estat i és el seu primer projecte: “Creació d’una escola d’infermeria a Kribi, Camerun”, escola que es va inaugurar al setembre del 2013, reconeguda pel Ministeri de Salut del Camerun i pel Ministeri de la Formació i treball del Camerun i per la que ja han passat més de 200 alumnes, de la que n’han sortit ja tres promocions d’auxiliars d’infermeria i en 2017 sortirà la primera promoció d’infermeria.
El projecte “ Sistema integral d’atenció en salut familiar i comunitària per a la població de kribi, Camerun”  pretén enfortir el sistema de salut de la regió sanitària camerunesa de l’Océan mitjançant la construcció i posada en funcionament de centres de salut integral, tenint presents les dades de morbi mortalitat i prevalença de les malalties cròniques en aquesta zona del Camerun.
Creiem en aquest projecte perquè totes les persones, incloent-hi les més vulnerables, tenen el dret a tenir salut i d’accedir  a una atenció sanitària digna i de qualitat. Oferirem assistència i seguiment de les malalties cròniques tant en la consulta com a domicili pels malalts en fase terminal. Promocionarem la salut comunitària entre la població per donar-los-hi coneixements que els permeti gestionar la seva salut i prevenir malalties.
També pretenem donar la oportunitat als professional d’infermeria i d’auxiliars d’infermeria formats a l’escola Insolàfrica de treballar en aquests centres, seguint la seva filosofia que fa èmfasi a la humanització de les cures d’infermeria sense discriminar als professionals formats en altres escoles i que comparteixen la nostre manera d’entendre la promoció i la prevenció de la salut així com la infermeria en general.
Aquest projecte s’implementarà amb fases, de les que el “ I Centre de Santé Insolàfrica” en serà la primera i fase pilot demostrativa i segons els resultats obtinguts serà replicada.
Situat a la Diòcesis de Kribi, aquest centre tindrà la següent estructura:

1-     Estructura
-        Física:       
         Construcció, rehabilitació i equipament del centre.
-        Personal:
         2 expatriats en terreny per posar en marxa el centre, (planificació, organització, implantació, control, avaluació),
         Direcció
         personal assistencial: 1 metge, 2 infermeres, 2 auxiliars, 1 tècnic laboratori, 1 secretaria, personal de neteja, serveis generales y manteniment.
-        Servei  Assistencial:
         Atenció ambulatòria, hospital/centre de dia i atenció domiciliaria.

2-     Activitats assistencials:
-         Consulta ambulatòria programada de 8h a 15h.
-         Consulta ambulatòria urgent de 8h a 15h i derivació a l’hospital de referència fora d’horari.
-         Hospital/centre de dia per avaluar necessitats, per cures d’infermeria, tractaments endovenosos, tècniques d’infermeria, suport emocional, atenció al dol.
-         Previsió de consultes anuals:
  Primera visita: 2484 visites/any
  Visites successives: 7452 visites/any
  Probes laboratori: 4680 probes/any
  Cures: 2754 cures/any
  Primeres visites a domicili: 175 domicilis/any
  Visites successives a domicili: 510 visites/any

-              Atenció domiciliaria: especialment dedicada a l’atenció pal·liativa, circumscrita a Kribi ( amb isòcrones de 30 minuts) per a persones amb dificultat de desplaçament, (avaluació i intervenció)
  Activitats docents:
  Educació sanitària: promoció i prevenció de la salut, suport a les famílies i la comunitat, educació en el cuidar.
  Temes: prevenció, atenció integral a les persones amb malalties cròniques, atenció pal·liativa.

3-     Causes freqüents d’assistència
-              Malària, malalties parasitaries, VIH, TBC, diabetis, HTA,….
-              Salut Materno-infantil: neonatal, transmissió VIH,
-              Traumatologia ambulatòria
-              Cures d’infermeria: úlceres, cures, injectables, control nutrició, control de malalties cròniques,……


4-     Població beneficiaria
            Directa
·                    Les persones que vinguin al centre per ser ateses.
·           Les persones amb malalties cròniques i/o en fase pal·liativa que rebran assistència a la consulta o al domicili així com les seves famílies, perquè es tindrà una visió holística del pacient.
·           Les persones amb factors de risc de patir una malaltia crònica.
·            La població de Kribi que rebrà formació en la prevenció i promoció de la salut en totes les etapes de la vida.
·           El personal sanitari i no sanitari que treballarà al Centre de Salut Integral de nova creació o que actualment estan gestionant un Centre de Salut i que desitgin adherir-se al projecte.
            Indirecta
Es considera població beneficiària indirecte a tota la població de la regió de l’Océan que es podrà beneficiar d’aquest Servei de prevenció i promoció de la salut, així com del Centre de Salut Integral en cas de malaltia.
5-     Finançament i sostenibilitat
El finançament serà mixta, incloent-hi:
        Les subvenciones y espònsors que s’aconsegueixin, fonamentalment per la rehabilitació i construcció  d’estructures i pel funcionament del primer any.
        Estan previstes  aportacions dels usuaris del centre en funció de la seva capacitat (model actual de Camerun) però les persones sense recursos seran ateses gratuïtament.
        Esta prevista l’autosuficiència financera en un termini màxim de dos anys
        Es promourà inserció en el sistema nacional de salut

Un projecte que hem dissenyat tenint en compte els criteris d’eficàcia, eficiència, sostenibilitat i viabilitat.
Aquest projecte es posarà en marxa amb personal local, que és qui millor coneix les necessitats del territori. amb la supervisió continua d’ Insolàfrica.


dijous, 8 de setembre de 2016

IDE 3

IDE 3 (Infirmière Diplômé d'Etat) , per nosaltres vol dir que a finals del curs 2016-2017 haurem aconseguit el nostre objectiu, sortir la primera promoció d' infermers/eres i la quarta d’auxiliars.

A partir d’aquest moment l’escola s’autofinançarà sola, sota la nostra supervisió.

Encara falta però fer la sexta aula i la biblioteca


Volem donar les gràcies a tots els que ens heu recolzat!!!!
dijous, 1 de setembre de 2016