dimarts, 24 de juliol de 2018

Tres dies d'exàmens pels alumnes de tercer d'infermeria, son els examens oficials de Camerun i pel Ministeri de Salut.
Estem segurs que tots els 39 alumnes passaran
aquestes proves, ja que han estat molt ben prepa
rats al llarg dels tres anys.


dimecres, 4 de juliol de 2018

Us passem el link de les activitats portades a terme durant el segon trimestre 2018. Com podreu comprovar no es para mai ......

          http://www.insolafrica.org/docs/activitats_2on_trimestre_2018.pdf