dissabte, 30 de maig de 2020

S'OBREN LES ESCOLES A CAMERUN


Dilluns dia 1 de juny s’obren les escoles a Camerun. A l’escola d’infermeria Insolàfrica ja està tot apunt, seguint les normes del ministeri de sanitat: els alumnes i professor han d’anar amb mascaretes, hi ha d’haver aigua i sabó per rentar-se les mans, les aules han d’estar preparades de manera que es mantingui una distancia entre els alumnes, l’escola s’ha de desinfectar cada dia a les 7 del mati abans de l’entrada dels alumnes i professors,..., tot fet, ara només falta rebre les ajudes que diuen” faran arribar” a totes les escoles (mascaretes, sabó, clor,...) El 1 de junio se abren las escuelas en Camerún. La escuela de enfermería Insolàfrica está ya preparada, siguiendo las normas del ministerio de sanidad: los alumnos y profesores tienen que ir con mascarilla,  disponer de agua y jabón para lavarse las manos, las aulas preparadas de manera que se mantenga una distancia entre los alumnos, la escuela se debe desinfectar cada día a las 7 de la mañana antes de la entrada de los alumnos y profesores, ..., todo hecho, ahora sólo falta recibir las ayudas que dicen "harán llegar" a todas las escuelas (mascarillas, jabón, cloro, ...)


diumenge, 17 de maig de 2020

INSOLAFRICA-org

La pandèmia de covid19 s’està estenent aquí al Camerun, són ja més de 3.000 persones infectades i parlen d’uns 200 morts. Les dades son oficials, però es parla de molts més casos.
A Kribi l’escola d’infermeria Insolafrica continua tancada menys la biblioteca, els alumnes de tercer estan preparant el TFG i no tots ho poden fer a casa, per això hem pres les mesures d’higiene adequades com al centre mèdic, on es pren la temperatura a totes les persones que venen, siguin pacients o visitants, s’han de rentar les mans i se’ls dóna una mascareta i un parell de guants. Es desinfecta el centre mèdic dos cops al dia.
Estem esperant l’autorització del govern per poder fer els tests de diagnòstic ràpid covid19 i poder prevenir la propagació del virus a Kribi, però de moment hem d’esperar..., què?... I a qui?..., és el que ens preguntem nosaltres, no ho entenem.


La pandemia de covid19 se está extendiendo en Camerún, son ya más de 3.000 personas infectadas y de unos 200 fallecidos. Los datos son oficiales, pero se habla de muchos más casos.
En Kribi la escuela de enfermería Insolafrica continúa cerrada menos la biblioteca, los alumnos de tercer curso están preparando el TFG y no todos lo pueden hacer en sus casa, por eso hemos tomado las medidas de higiene adecuadas así como en el centro médico, donde se toma la temperatura a todas las personas que vienen, sean pacientes o visitantes, deben lavarse las manos y se les da una mascarilla y un par de guantes. Se desinfecta el hospital dos veces al día.
Estamos esperando la autorización del gobierno para poder hacer los test de diagnóstico rápido covid19 y poder prevenir la propagación del virus en Kribi, pero de momento tenemos que esperar... ¿esperar qué? ... Y ¿a quién? ..., es lo que nos preguntamos nosotros, no lo entendemos.