divendres, 19 de març de 2021

ACCES A L'AIGUA - ACCESO AL AGUA

 

TENIR ACCÉS A L’AIGUA ÉS UN DRET FONAMENTAL DE LES PERSONES.

Un servei d’aigua accessible a la llar o a prop d’ella, als centres educatius, als centres de salut i llocs de treball és indispensable en la vida de tota persona.

Insolafrica va construir a principis de l’any 2015 un pou d’aigua a l’escola d’infermeria gràcies a la col·laboració del Fons Català de Cooperació pel Desenvolupament. D’aquesta aigua es beneficien els alumnes, professors, tot el barri d’Ebomé i altres barris que venen a buscar-la.

Aquest any 2021 hem pogut fer-ne un al centre mèdic Insolafrica amb la col·laboració de Manos Unidas i Fundació Roviralta. El centre té aigua corrent (no tots els hospitals en tenen) amb una instal·lació de bomba d’aigua que la porta fins a un dipòsit i es reparteix a totes les instal·lacions. A més, les persones del barri de Talla també hi tenen accés.

 

TENER ACCESO AL AGUA ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS PERSONAS.

Un servicio de agua accesible en el hogar o cerca de él, en los centros educativos, los centros de salud y puestos de trabajo es indispensable en la vida de toda persona.

Insolafrica construyó a principios del año 2015 un pozo de agua en la escuela de enfermería gracias a la colaboración del Fons Català de Cooperació pel Desenvolupament. Se benefician los alumnos, profesores, todo el barrio de Ebomé y otros barrios que vienen a buscarla.

Este año 2021 hemos podido construido otro en el centro médico Insolafrica con la colaboración de Manos Unidas y Fundación Roviralta. El centro tiene agua corriente (no todos los hospitales tienen) con una instalación de bomba de agua que la bombea hasta un depósito y se reparte en todas las instalaciones. Además, las personas del barrio de Talla también tienen acceso.

 

 
                                        

                                                  MOLTES GRACIES A TOTS

                                                   EQUIP INSOLAFRICA

                                                       

                                                    MUCHAS GRACIAS A TODOS

                                                    EQUIPO INSOLAFRICA

                  


                                           

dimarts, 9 de març de 2021

DIA INTERNACIOANAL DE LA DONA - DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME

 

Celebrant el dia internacional de la dona.

Tot el personal de l’escola i del centre mèdic, un gran equip !!!!

 

 Celebrando el día internacional de la mujer.

Todo el personal de la escuela y del centro médico, un gran equipo !!!!

 

Fête de la journée internationale de la femme.

Tout le personnel de l'école et du centre médical, une super équipe !!!!