dissabte, 13 de febrer de 2021

POU AIGUA - POZO AGUA

 

Es un gran problema tenir aigua a Kribi, la gent va a buscar l’aigua a diferents pous o al riu.

Insolafrica ja va construir en el seu moment un pou d’aigua a l’escola d’infermeria que també serveix per tot el barri d’Ebomé;  ara s’ha construït  al centre de salut perquè teníem dificultats de subministrament ja depeníem d’un pou que no era dins el recinte. El centre mèdic també abastirà d’aigua al barri de Talla.

 

 

Es un problema tener agua en Kribi, la gente va a buscar el agua a diferentes pozos o al río.

Insolafrica ya construyó en su momento un pozo de agua en la escuela de enfermería, que también sirve para todo el barrio de Ebomé; ahora se ha construido un pozo en el centro de salud porque teníamos dificultades de suministro, ya que dependíamos de un pozo que no estaba dentro del recinto. El centro médico también abastecerá de agua al barrio de Talla.divendres, 5 de febrer de 2021

CONSTRUCCIO MATERNITAT

 

Gairebé enllestida la construcció de la part quirúrgica i sala de parts de la nova maternitat del Centre Mèdic Insolàfrica!!!!

Volem compartir aquestes fotos amb vosaltres

Ara només faltarà equipar-la i posar-la en funcionament.

 

Construida la parte quirúrgica y sala de partos de la maternidad del Centro Médico Insolafrica!!!!

Queremos compartir estas fotos con vosotros

Ahora sólo faltará equiparla y ponerla en funcionamiento.

 

La construction du bloc opératoire et salle d'accouchement de la nouvelle maternité du centre médical Insolàfrica est presque terminée !!!!

Nous voulons partager ces photos avec vous

Il ne reste plus qu'à l'équiper et à le mettre en service